KAMIENIE PIOTR ADAMSKI

Faba
Park Zdrojowy Polanica
Rynek we Wrześni
Rynek w Krakowie
Pałac Arcybiskupi

GALERIA

Zastosowanie kamienia budowlanego

Używanie kamienia budowlanego jest powszechne.

Przy doborze kamienia należy kierować się kilkoma podstawowymi kryteriami takimi jak:

- kolorystyka,

- estetyka,

- parametry techniczne,

- dostępność na rynku,

- cechy użytkowe,

- cena,

Zwracam przy tym uwagę, że żadna z tych cech nie zależy od klimatu, położenia geograficznego czy kraju na którego terytorium się znajduje.

Wiek skał (wyjątkiem są nieliczne skały wulkaniczne jak tufy czy bazalty) mierzony jest w dziesiątkach, setkach i więcej milionów lat. W tym czasie podlegały one wpływom wielu czynników zarówno klimatycznych jak i geologicznych (wulkanizm, tektonika etc.).