KAMIENIE PIOTR ADAMSKI

Faba
Park Zdrojowy Polanica
Rynek we Wrześni
Rynek w Krakowie
Pałac Arcybiskupi

GALERIA

Wapienie i trawertyny

Są to węglanowe skały osadowe.

Wapienie są skałami powstałymi w morzu z luźnego osadu wapiennego.

Trawertyny powstają przez wytrącenie wapienia rozpuszczonego w wodzie (w Polsce zjawisko to obserwujemy np. w jaskiniach)  

Obie skały od dawna są używane jako kamień budowlany, ze względu na powszechność występowania i łatwość obróbki.

Wapienie wykazują duże wahania właściwości technicznych zależnych od warunków osadzania oraz składu osadu wapiennego.

Kamienny materiał budowlany z wapienia należy dobierać bardzo starannie, zwłaszcza, że często ze względu na słabą mrozoodporność może być on wykorzystany tylko do okładzin wewnętrznych.

Obecnie na świecie eksploatuje się tylko kilkanaście odmian wapienia w pełni odpornych na zamarzanie.

Trawertyny są skałami porowatymi.

Podobnie jak u wapieni należy zwracać uwagę na mrozoodporność. Nie zależy ona od dziur, ale od osadu z jakiego powstała skała.

Trawertyn jest bardzo specyficznym materiałem. Ze względu na swoje charakterystyczne uwarstwienie może być obrabiany w dwóch kierunkach, to znaczy równolegle lub prostopadle do układu warstw.

Ponadto jedną z form obróbki jest szpachlowanie dziur.

Szpachlowanie stosuje się przede wszystkim dla płyt posadzkowych, aby uniknąć wnikania brudu.

Wyroby z trawertynu i wapienia charakteryzują się podobnymi cechami do marmurów:

- nie lubią kontaktu ze środkami zawierającymi chlor i

  kwaśnych deszczów.

- tracą po pewnym czasie poler, który można jednak

  regenerować.

- ulegają stopniowemu wytarciu.

Z dobrych gatunków można produkować kostkę, płyty chodnikowe i inne elementy kamieniarki zewnętrznej poziomej i pionowej.

Dodatkowo wykonuje się elementy kamienne wewnętrzne poziome i pionowe.

 W Polsce najlepiej znane wapienie to Morawica, Bolechowice, Zygmuntówka i Dębnik.